Back | WordLists

Finnish - finnish.txt

Download Complete Wordlist (193.32 K)
Showing 100 Randomly Sampled Lines... refresh
Jaakob vastasi: "Olen elänyt
jäivät heikot eläimet Labanille ja Jaakob sai
heimokunnat. Tämä oli Edomin suku.
Esaun vaimon Oholibaman pojat olivat Jeus,
Juuda näki Tamarin ja luuli häntä portoksi,
girgasilaiset ja jebusilaiset."
röykkiöksi. Sitten he yhdessä aterioivat sen
sillä
Silloin
Abram oli hyvin rikas; hänellä oli karjaa,
oli kuivillaan.
Egyptin kuninkaan, juomanlaskija ja leipuri
menemään. Sinulla on Herran siunaus."
Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, se oli Soariin
Farao kohteli Abramia hyvin Sarain takia, ja
viisi vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata
'etuvartio'.
Mutta Herra antoi faraon ja hänen palatsinsa
ja maansa ihanaksi.
olet?" Esau vastasi: "Minä olen poikasi Esau, sinun
ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi: "Ei, minä
Veljet
ja hänen katseensa synkistyi.
Abraham
Nimi Sukkot merkitsee 'katokset'.
ja he ottivat näistä vaimoikseen keitä halusivat.
pukkia, kaksisataa emolammasta ja kaksikymmentä
olleet karjankasvattajia nuoruudestamme tähän
Vain pappien peltoja hän ei ostanut, sillä papit
poikien pojat. Mesopotamiassa Lealle oli syntynyt
elämänvoimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin
palkinneet hyvän pahalla?
nimessä ennen kuin kuolen.'
Niin kymmenen Joosefin veljeä lähti ostamaan viljaa Egyptistä.
työhön oman perheeni hyväksi?"
karjaa.
Heprean kielessä maata merkitsevä sana adama ja ihmistä merkitsevä
muistan liiton,
nälkävuotta.
'polvillenne!'.
jumalanpelko on tuntematon, ja siksi nämä ihmiset
Pelko valtasi hänet, ja hän sanoi: "Kuinka
ei kuitenkaan ole antanut hänen tuottaa minulle
pääni päältä."
oli se Ana, joka löysi kuumat lähteet autiomaasta
ja isäntä huomasi, että
Sikemin ja veivät Dinan mukanaan Sikemin talosta.
tänäkin iltana, ja mene sinä nyt makaamaan hänen
vuohillamme ei ole Kanaaninmaassa syötävää, kun
vastasi: "Nämä ovat lapset, jotka Jumala armossaan
orja. Me kerroimme hänelle unemme, ja hän selitti ne
minä maksan teille niin paljon kuin pyydätte.
Iisak
vapaasti liikkua maassa.'"
faraon hoviin, se oli mieleen faraolle ja hänen
jotka olivat arkissa hänen mukanaan, vaan pani tuulen puhaltamaan maan
Näiden seitsemän
en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen
päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma."
ostamassa,
Sitten hän otti esiin hopeaja
lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä
verta. Heittäkää hänet tuonne syrjäiseen kaivoon,
näkee tulevat tapahtumat. Kovin pahasti olette tehneet!'"
mahtavaksi, mutta hänen nuorempi veljensä tulee vielä mahtavammaksi ja
Mutta minun liittoni jatkuu
vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä
sukuhautansa paikaksi heettiläiseltä Efronilta.
Kun kamelit olivat saaneet juodakseen, mies otti
ellei veljemme ole mukanamme.
koko Egyptin maassa ryhtykö mihinkään."
pitkän, värikkään puvun.
kuullut pojan itkun.
"Minä olen
petkuttajana, ja minä saan osakseni kirouksen enkä
taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja
Nooa oli kuudensadan vuoden ikäinen, kun
avasi arkin ikkunaluukun, jonka hän oli tehnyt,
minne vain haluat."
taivaan,
ollut mitään pyhäkköporttoa."
Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa
Jaakob ja koko hänen väkensä saapuivat Lusiin eli
ihmiset. Karjan ja tavaran voit pitää itse."
ja plataanin oksia ja kuori niihin raitoja niin,
ja todisteena sinun kunniallisuudestasi."
Kun
Ja miehelle hän sanoi:
Abrahamille: "Isä!" Ja Abraham sanoi: "Niin,
Kenas,
syntynyt riitaa. Sen nimeksi tuli Rehobot, sillä
en syö, ennen kuin olen kertonut asiani." Laban
Saaran luokseen.
Nimi Sitna merkitsee 'riita'.
minulle vaimoksi."
Tahas ja Maaka.
Iisak sanoi: "Nyt Herra on antanut meille väljästi
eikä ihmistä vielä ollut maata viljelemässä.
Jordanin alanko oli runsasvetistä seutua. Ennen kuin
tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän


Back | WordLists