Back | WordLists

Finnish - finnish

Download Complete Wordlist (1.58 K)
Showing 49 Randomly Sampled Lines...
joissa
olimme
näissä
häneen
näihin
keiltä
kenelle
tämä
minkä
hänellä
keinä
nämä
keissä
teistä
tuona
siinä
tuosta
minussa
noiksi
tuolla
niiden
jota
meiltä
noissa
häneltä
tähän
hänet
jonka
ovat
tälle
näille
meissä
meidän
minulla
niillä
teidät
sinulta
keiksi
niitä
tätä
teillä
minulta
olen
keillä
tänä
sinut
joille
miksi
heissä


Back | WordLists