Back | WordLists

Finnish - finnish

Download Complete Wordlist (1.58 K)
Showing 69 Randomly Sampled Lines...
tuolla
eivät
niitä
olisi
näinä
siltä
keneen
meissä
minulla
mistä
tämän
minä
heihin
meitä
näistä
mitkä
noissa
joihin
olleet
noiden
olette
en
tuotä
kenet
hänellä
sitä
heille
joille
niiden
teidät
tuosta
keneksi
olen
tuoksi
heiltä
meidän
niistä
ette
siitä
heissä
sinua
tähän
ovat
minulta
noihin
sinä
minua
minkä
meiltä
joista
joilta
meistä
minussa
keneltä
meihin
sinut
keille
joka
mikä
siinä
olisitte
jotka
minun
näissä
teissä
teillä
tässä
sillä
joina


Back | WordLists