Back | WordLists

CzechStemmerAgressive - CzechStemmerAgressive.txt

Download Complete Wordlist (18.92 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (2.61 K)
Showing 55 Randomly Sampled Lines...
buffer.substring( len-1,len).equals("\u011b")){   //-ě
buffer.substring( len-2 ,len).equals("\u00e1n")|| //-án
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00ed\u010dk")|| //-íčk
buffer.substring( len- 3 ,len).equals("\u010dt\u00ed")){ //-čtí
buffer.substring( len-2 ,len).equals("\u00edn")|| //-ín
buffer.substring( len-4,len).equ
buffer.charAt(buffer.length()-1)=='k'||
return;
buffer.substring( len-5 ,len).equals("ovstv")||
buffer.substring( len-3,len).equals("\u011bj\u0161"))){ //-ějš
buffer.substring( len-2 ,len).equals("ot")||
buffer.substring( len-4,len).equals("anek")||
buffer.substring( len-2 ,len).equals("nk")||
palatalise(buffer);
buffer.substring( len-2 ,len).equals("in")||
}
buffer.substring( len-3,len).equals("aty")||
buffer.delete( len- 4 , len);
return;
buffer.substring( len-3,len).equals("ovi")||
return;
if( len> 5 ){
if( buffer.substring( len-1,len).equals("a")||
return;
buffer.substring( len-3 ,len).equals("ost")||
buffer.substring( len-4,len).equals("enek")||
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00ednk")){ //-ínk
//
palatalise(buffer);
return;
}
buffer.substring( len-3 ,len).equals("\u010dan")|| //-čan
buffer.substring( len- 2 ,len).equals("\u017ei")|| //-ži
buffer.substring( len-3,len).equals("ami")||
buffer.substring( len-1,len).equals("\u00fd")){ //-ý
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00fdmi")){ //-ými
buffer.substring( len-2 ,len).equals("dl")||
buffer.substring( len-3,len).eq
buffer.substring( len-5 ,len).equals("ovi\u0161t")|| //-ovišt
buffer.substring( len-3 ,len).equals("isk")||
buffer.substring( len-3,len).equals("o\u010dk")|| //-očk
int len=buffer.length();
//removes case endings from nouns and adjectives
return;
return;
buffer.substring( len-2,len).equals("mi")||
buffer.substring( len-2 ,len).equals("\u00e1\u0159")|| //-ář
buffer.substring( len-4 ,len).equals("loun")||
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00edch")){ //-ích
buffer.substring( len-3,len).equals("ink")|| //-ink
buffer.substring( len-3 ,len).equals("stv")){
buffer.substring( len-3,len).equals("ov\u00e9")|| //-ové
buffer.substring( len-4,len).equals("i\u010dek")|| //-iček
buffer.substring( len-4,len).equals("\u00e9nek")|| //-ének
buffer.substring( len-3,len).equals("au010dk")|| //-ačk


Back | WordLists