Back | WordLists

CzechStemmerLight - CzechStemmerLight.txt

Download Complete Wordlist (7.41 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (1.45 K)
Showing 29 Randomly Sampled Lines...
return;
buffer.substring( len-3,len).equals("ov\u00e9")|| //-ové
buffer.substring( len-3,len).equals("ich")||
buffer.substring( len-2,len).equals("\u00e1m")|| //-ám
buffer.substring( len-2,len).equals("os")||
}
buffer.substring( len-1,len).equals("\u011b")){ //-ě
buffer.substring( len-3,len).equals("emi")||
buffer.substring( len-3,len).equals("iho")||
return;
buffer.substring( len- 3 ,len).equals("\u010dt\u00ed")){ //-čté
buffer.substring( len-3,len).equals("\u011bti")|| //-ěti
buffer.substring( len-3,len).equals("\u011bmi")|| //-ěmi
buffer.substring( len-2,len).equals("\u00edm")){ //-ím
buffer.substring( len-3,len).equals("\u011bmi")|| //-ě
palatalise(buffer);
removeCase(sb);
buffer.substring( len-3,len).equals("ami")||
//removes case endings from nouns and adjectives
return;
buffer.substring( len-2,len).equals("\u00e9m")|| //-ém
buffer.substring( len-1,len).equals("\u00e1")|| // -á
return;
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00fdch")|| //-ých
*/
buffer.substring( len- 2 ,len).equals("ze")||
return;
buffer.substring( len-1,len).equals("y")||
if( buffer.substring( len-3,len).equals("\u00e1ch")|| //-ách


Back | WordLists