Back | WordLists

CzechStemmerLight - CzechStemmerLight.txt

Download Complete Wordlist (7.41 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (1.45 K)
Showing 37 Randomly Sampled Lines...
buffer.substring( len-1,len).equals("i")){
buffer.substring( len-3,len).equals("ata")||
buffer.substring( len-3,len).equals("\u011bti")|| //-ěti
buffer.substring( len- 2 ,len).equals("\u0161ti
buffer.substring( len-2,len).equals("mi")||
if( buffer.substring( len-2,len).equals("at")||
buffer.substring( len-3,len).equals("ama")||
if( (len> 7 )&&
buffer.substring( len- 3 ,len).equals("\u010dti")|| //-čti
return;
return;
int len=buffer.length();
}
return;
* endings from names
/**
buffer.replace(len- 3 ,len, "ck");
return;
}
buffer.substring( len- 2 ,len).equals("\u0161ti")|| //-šti
buffer.delete( len- 3 , len);
buffer.substring( len-3,len).equals("\u011bte")|| //-ěte
palatalise(buffer);
*/
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00edmi")|| //-ími
buffer.substring( len-3,len).equals("ovi")||
//reset string buffer
if(buffer.substring( len-3,len).equals("\u00e9ho")|| //-ého
buffer.substring( len-1,len).equals("\u00fd")){ //-ý
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00edmi")|| //
}
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00edch")){ //-ích
buffer.substring( len-3,len).equals("ami")||
return;
buffer.substring( len-3,len).equals("ov\u00e9")|| //-ové
buffer.substring( len-1,len).equals("\u00e9")|| //-é
buffer.substring( len-1,len).equals("y")||


Back | WordLists