Back | WordLists

CzechStemmerLight - CzechStemmerLight.txt

Download Complete Wordlist (7.41 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (1.45 K)
Showing 30 Randomly Sampled Lines...
buffer.substring( len-2,len).equals("\u00e9m")||    //-ém
buffer.substring( len-2,len).equals("\u00e1m")|| //-ám
return;
}//len>7
* and takes care of palatalisation
palatalise(buffer);
buffer.substring( len-2,len).equals("mi")||
buffer.substring( len-1,len).equals("\u011b")){ //-ě
buffer.substring( len-2,len).equals("\u00fdm")|| //-ým
* endings from names
palatalise(buffer);
buffer.substring( len-1,len).equals("\u00e9")|| //-é
buffer.substring( len- 2 ,len).equals("\u0161ti")|| //-šti
buffer.substring( len- 3 ,len).equals("\u010dti")|| //-čti
//
buffer.delete( len- 2 , len);
return;
buffer.substring( len- 2 ,len).equals("ze")||
}
buffer.substring( len-1,len).equals("o")||
buffer.substring( len-2,len).equals("ou")){
}
buffer.substring( len- 2 ,len).equals("\u0161ti")||
buffer.substring( len-3,len).equals("ovi")||
buffer.substring( len- 2 ,len).equals("\u010de")){ //-č
removeCase(sb);
buffer.substring( len-3,len).equals("ata")||
int len=buffer.length();
buffer.substring( len-3,len).equals("\u00e9mu")|| //ému
return;


Back | WordLists