Back | WordLists

MarathiStemmerLight.java - MarathiStemmerLight.java.txt

Download Complete Wordlist (6.83 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (1.12 K)
Showing 23 Randomly Sampled Lines...
word.substring(len, len+1).equals(" ु")||
if (word.substring(len-2, len+1).equals("हून")) {
if (word.substring( len- 1, len+1).equals("ती")) {
}
return;
* Done by Ljiljana Dolamic(University of Neuchatel, www.unine.ch
if (len > 5) {
*/
}
int len = word.length() - 1;
* Default constructor
word.delete(len - 1, len + 1);
word.delete(len-1 , len + 1);
word.substring(len, len+1).equals(" ौ")||
word.delete(len -1, len + 1);
*
word.substring(len, len+1).equals(" े")||
word.delete(len - 2, len + 1);
}
*/
word.substring(len, len+1).equals(" ै")) {
if (len > 4) {
word.substring(len, len+1).equals("ि ")||


Back | WordLists