Back | WordLists

FinnishStemmer - finnishStemmer.txt

Download Complete Wordlist (10.03 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (1.50 K)
Showing 24 Randomly Sampled Lines...
char *word;
if ((word[len]=='e') || (word[len]=='o') || (word[len]=='u')) {
static char *norm2_finnish();
return(word);
else {
/* komitatiivi plural -neen */
word[len-2]='\0';
}
word[len]='\0';
static char *removeDoubleKPT();
if (len > 3) {
&& (word[len-3]=='s') && (word[len-4]=='i') && (word[len-5]=='l')
static char *finnishStep1();
if ((word[len]=='n') && (word[len-1]=='e') &&
word[len-3]='\0';
word[len-1]='\0';
word[len-2]='\0';
}
if ((word[len]=='n') && ((word[len-1]=='a') || (word[len-1]=='e')
word[len-1]='\0';
else {
return(finnishStep1(word));
/* -ni */
if ((word[len]=='n') && (word[len-1]=='e') && (word[len-2]=='n')


Back | WordLists