Back | WordLists

FinnishStemmer - finnishStemmer.txt

Download Complete Wordlist (10.03 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (1.50 K)
Showing 46 Randomly Sampled Lines...
word[len-3]='\0';
word[len-1]='\0';
}
if (len > 2) { /* plural -t or -(aeiouy)i */
}
return(word);
return(finnishStep1(word));
(word[len-3]=='t')) {
else {
if ((word[len]=='t') || (word[len]=='s') || (word[len]=='j')
return(word);
}
static char *removeDoubleKPT();
if ((word[len]=='i')) {
if ((word[len]=='n') && (word[len-1]=='e') &&
&& (word[len-3]=='i') && (word[len-4]=='l') && (word[len-5]=='l')
word[len-2]='\0';
word[len-4]='\0';
&& (word[len-6]=='l') && (word[len-7]=='e') && (word[len-8]=='d')) {
if ((word[len]=='i') && (word[len-1]=='s') && (word[len-2]=='k')) {
(word[len-2]=='n') && (word[len-3]=='n')) {
word[len-1]='\0';
word[len-2]='k';
word[i] = word[i+1];
|| (word[len]=='e') || (word[len]=='a')) {
while (word[i] != '\0') {
if ((word[len]=='s') && (word[len-1]=='u') && (word[len-2]=='u')
if ((word[len]=='n') && (IsVowel(word[len-1])) &&
if ((word[len]=='n') && (word[len-1]=='i') &&
|| (word[len-1]=='o') || (word[len-1]=='i')
char *word;
} /* end if (len > 4) */
word[len-8]='\0';
(word[len-2]=='h')) {
{
i++;
(word[len-2]=='s') && (word[len-3]=='k')) {
(word[len-2]=='e') && (word[len-3]=='n')) {
word[len-4]='s';
if ((word[len]=='n') && ((word[len-1]=='a') || (word[len-1]=='e')
if ((word[len]=='e') && (word[len-1]=='d') && (word[len-2]=='h')) {
word[len-2]='s';
/* genetive -nnen -s */
return(word);
char currentChar;
if (word[len]=='n') {


Back | WordLists