Back | WordLists

PolishST 2 - polishST_2.txt

Download Complete Wordlist (1.85 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (826.00 B)
Showing 100 Randomly Sampled Lines... refresh
tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą,  tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój,
, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, inny
ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my,
tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych,
, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mn
, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci,
przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, t
sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, tr
, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, j
dy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, l
tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz
rym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możl
nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem,
no, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, p
óre, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, m
e, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze
kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, maj
rym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, moż
jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jem
wiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były,
szych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, ok
, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, prz
, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, nasz
no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ
eden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy,
, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, nat
, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty,
imo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, na
imi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad,
ą, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, n
rzedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki,
, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my,
d, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem
wiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jaki
ako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, j
, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, duż
ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jedn
były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, dale
, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystk
aszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, o
, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, n
się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, t
ziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały,
dzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla,
którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe,
, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mó
bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, cieb
tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie,
dna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, k
, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, wedłu
mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nas
kolwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, był
dy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku
, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gd
nak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktok
tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszys
wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, został, żaden, żadna,
, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, two
am, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej
iast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, on
e, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, c
dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go,
ak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, two
jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwi
ki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu,
dą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego,
które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną,
gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś,
wszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, prze
ój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, ws
by, ach, acz, aczkolwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, b
ż, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sa
im, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, został, żaden, żadna, żadne, żadnych, ż
, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można,
dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich
bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, ci
cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlat
e, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, któ
aj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jaka
st, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, on
, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, k
ą, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owsz
wie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób,
powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie
że, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast,
powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, sk
nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy
, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu,
iś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją,
zyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby
i, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego,
li, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, kt
cej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, z
który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, mo
ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza,
jmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasam
e, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, was
tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, wed
, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, spos
nież, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, t


Back | WordLists