Back | WordLists

PolishST 2 - polishST_2.txt

Download Complete Wordlist (1.85 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (826.00 B)
Showing 100 Randomly Sampled Lines... refresh
, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, ca
de, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka,
jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, któryc
lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi,
e, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze
, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdz
em, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecie
ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni,
n, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kil
po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, pr
eś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż
, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, n
czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisi
powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, sk
mś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma,
niej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami,
zego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdzieko
zcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, k
st, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, któ
sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, to
eba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we,
ie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wa
yła, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy
inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś
, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, został, żaden, żadna, żadne, ża
miast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni,
, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż,
żo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, in
ka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lu
, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, pr
, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, rok
re, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mn
rej, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, mo
były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, dal
je, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej,
iedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat,
dzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jak
szego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obo
, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek,
sza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, ni
innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna
hś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, je
ały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze
kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub,
aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzi
oim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, n
, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu
, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile,
, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, wedłu
takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoj
wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, został, żaden
edtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, t
mimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy,
m, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolw
olwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były
, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, prze
, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien,
, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około,
rzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, w
bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, c
, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedn
, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od
ą, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad,
ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, równi
one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powin
jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, który
cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrz
twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, wię
iele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zaw
aczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdzie
t, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, m
gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki
rym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, moż
nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, n
niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, pod
, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my,
, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, da
będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlacze
o, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, p
więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znow
m, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wsz
nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo,
, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, s
iej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod
pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, prze
prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, spos
jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, je
edna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka,
akoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, ka
o, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inn
i, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, kt
t, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona,
, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także
,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, w
jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem
óre, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, m
go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jak
lka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, l
e, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kie
wie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych,


Back | WordLists